Tag: LINE

ไลน์ ประกาศ เตรียมยุติให้บริการแอปฯ LINE Lite ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2022 นี้

ไลน์ ประกาศ เตรียมยุติให้บริการแอปฯ LINE Lite ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2022 นี้

ไลน์ ได้ทำการประกาศ ยุติการให้บริการแอปพลิเคชัน LINE Lite โดยจะมีผลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ตามเวลาประเทศไทย